Oferta

Oferujemy sprawną i rzetelną obsługę, której gwarantem jest zespół doświadczonych księgowych. Nasze usługi chwali sobie wiele podmiotów gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Świadczymy również obsługę w języku angielskim oraz ukraińskim.

W zakresie naszej oferty znajdują się m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych dla osób zatrudnionych w obsługiwanych firmach na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 • opracowywanie Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Pracy, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie spraw płacowych dla osób zatrudnionych w obsługiwanych firmach na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło bądź innej umowy cywilno-prawnej (listy płac, rozliczanie podatkowe i z zakresu ubezpieczeń społecznych, itp.),
 • sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do właścicieli firm oraz zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów (firm i podatników) przed Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • pomoc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez naszych Klientów w ramach naszych uprawnień i kompetencji,
 • oferujemy obsługę Klienta przez dedykowaną osobę z naszego zespołu, z którą nasz Klient pozostaje w bezpośrednim kontakcie.

Zapewniamy całkowitą poufność informacji, do której zobowiązujemy się w naszej umowie na prowadzenie obsługi rachunkowej.