O firmie

Zajmuję się usługowym prowadzeniem rachunkowości firm prowadzących działalność gospodarczą od 1995 roku. Posiadam wymagane prawem kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacyjnym nr 18925/00 wydanym przez Ministra Finansów.
Aktualnie nasze biuro obsługuje ponad 250 firm przez wykwalifikowaną do tego załogę. Nasz zespół cechuje wysokie zaangażowanie, indywidualne podejście do klienta i wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie kompleksowego rozliczania firm prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Świadczymy również obsługę w języku angielskim oraz ukraińskim.
Obsługujemy firmy o zróżnicowanym zakresie działania, to jest usługowe, handlowe oraz produkcyjne. Nasi klienci to osoby fizyczne z kraju, jak i z zagranicy, spółki cywilne i osobowe, a także spółki prawa handlowego, takie jak sp. z o. o., sp. kom. i SA, w tym rozlicznych wg tzw. CIT-Estońskiego, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne i Stowarzyszenia.
W pełni dbamy o bezpieczeństwo gromadzonych danych. Wszystkie informacje księgowe i wrażliwe dotyczące Naszych klientów są archiwizowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.