Formularz klienta

Niniejszy formularz odnosi się do kilku podstawowych czynników, które mają wpływ na potencjalny wkład naszej pracy w obsługę Państwa Firmy, a tym samym na cenę tej obsługi. Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwa w formularzu, niezwłocznie poinformujemy o wstępnej cenie za obsługę Państwa firmy. Propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.

Oświadczam, iż uzyskane informacje z powyższego formularza nie będą wykorzystywane od innych celów jak do określenia orientacyjnej ceny za obsługę księgową Państwa Firmy i ewentualnego skontaktowania się z Państwem.

Monika Haczyńska